Adjudecator: prevenirea si solutionarea disputelor in contractele FIDIC

Trainer autorizat FIDIC: cursuri, seminarii si ateliere, publice si inhouse, referitoare la conditiile de contract FIDIC 1999 si la managementul revendicarilor si solutionarea disputelor

 Expert Contracte, expert revendicari contractuale: servicii de analiza contractuala, prevenirea si solutionarea disputelor, analiza revendicari, determinarea Inginerului (clauza 3.5 din contractele FIDIC 1999), decizia Inginerului (contract FIDIC 1987)

 Mediator autorizat: servicii de mediere a disputelor

Alina Valentina Oprea

 

 Adjudicator: prevention and dispute resolution in FIDIC contracts


FIDIC authorized Trainer: courses, seminars and workshops, public and in-house, on the 1999 FIDIC Conditions of Contract and claims management and dispute resolution

Contract Expert, contractual claims expert: contract analysis, prevention and settlement of disputes, claim analysis, Engineer’s determination (Clause 3.5 of FIDIC 1999 Contracts), the decision of the Engineer (FIDIC 1987 Contract)

Authorized Mediator: dispute mediation services